Shirley Kong Jane Zhang Tracy Chen Joy Jin Kristen Wu Maggie Song

Solar Mounting System

Drawing

2D Drawing

2D Drawing

3D Drawing

3D Drawing